Az Ügyfeleitől érkező panaszokat a MEDBRO Tanácsadó Kft. a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A panaszok kezelése Panaszkezelési szabályzatunk alapján történik.

Ügyfelünk a tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát írásban közölheti az alábbi módokon:

  • A központi ügyfélszolgálati irodában (cím: 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 5. H/07., nyitvatartás: a Kapcsolat menüpont alatti ): az Ügyfél panaszát ügyfélszolgálati munkatársunk rögzíti és a bejelentésről másolati példányt bocsát rendelkezésére.
  • A +36-52 324 279 számra küldött telefaxban.
  • Postai úton levélben; cím: MEDBRO Tanácsadó Kft.; 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 5. H/07.
  • Az info@medbro.hu címre küldött e-mailben
  • Elektronikus levélben a lenti elektronikus nyomtatvány kitöltésével.

Kérjük, bármelyik lehetőséget is választja, panaszát pontosan és minden lényeges részletre kiterjedően fogalmazza meg, hogy azt minél hatékonyabban orvosolni tudjuk és ezáltal is javítani tudjuk folyamatainkat és szolgáltatásaink színvonalát.

Amennyiben panasza elutasításra kerül, kifogását előterjesztheti a Magyar Nemzeti Banknál, vagy fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.